Zrealizowane projekty

Przegląd okresowy obiektów budowlanych – Chorzów

Lokalizacja: Chorzów
Czas trwania: Lipiec 2012

Przegląd okresowy obiektów budowlanych – obiekt ul. Mielęckiego 9, Chorzów.


Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi – MPWiK Będzin

Lokalizacja: Będzin
Czas trwania: 2012

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi „Stacja mieszania wody. Będzin ul. Niemcewicza” dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Będzinie.


Przegląd okresowy obiektów budowlanych – MPWiK Będzin

Lokalizacja: Będzin
Czas trwania: Maj, czerwiec 2012

Przegląd okresowy obiektów budowlanych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Będzinie


Przegląd okresowy obiektów budowlanych – IZO-BLOK S.A.

Lokalizacja: Chorzów
Czas trwania: Maj, listopad- 2012, 2013, 2014

Przegląd okresowy obiektów budowlanych dla IZO-BLOK S.A.


Przegląd okresowy obiektów budowlanych – Zakłady Mechaniczne „BUMAR – ŁABĘDY” S.A.

Lokalizacja: Gliwice
Czas trwania: Maj, listopad: 2012, 2013. 2014

Przegląd okresowy obiektów budowlanych dla Zakłady Mechaniczne „BUMAR – ŁABĘDY” S.A.