Zrealizowane projekty

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi – MPWiK Będzin

Lokalizacja: Będzin
Czas trwania: 2012

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi „Stacja mieszania wody. Będzin ul. Niemcewicza” dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Będzinie.