Przeglądy techniczne i okresowe budynków na terenie Śląska i Katowic

Nasza firma specjalizuje się w wykonywaniu okresowych przeglądów budynków. Obowiązek ich przeprowadzenia spoczywa na każdym właścicielu lub na osobie zarządzającej nieruchomością. Przeglądy techniczne budynków polegają na stwierdzeniu czy nadają się one do użytkowania oraz czy są w stanie zapewnić przebywającym w nich ludziom bezpieczeństwo podczas różnego rodzaju zjawisk atmosferycznych, takich jak między innymi wzmożone opady, wyładowania atmosferyczne, silne wiatry. Nasze zadanie polega na dokładnym sprawdzeniu elementów budynku, instalacji i przyłączy, urządzeń, pokryć dachów, a także zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz na stwierdzeniu czy ich działanie jest prawidłowe. Regularne przeglądy budowlane pozwalają więc na uniknięcie wielu nieprzyjemnych sytuacji losowych, a także na ochronę mienia, zdrowia oraz życia.

Wykonujemy przeglądy okresowe w systemie rocznym oraz pięcioletnim. Raz na rok sprawdzeniu podlegają:

  • elementy budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  • instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska,
  • instalacje gazowe oraz przewody kominowe (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)

Kontrola pięcioletnia polega zaś na sprawdzeniu:

  • stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego,
  • estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,
  • instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów

Zapewniamy Państwu dodatkowo profesjonalne doradztwo związane z wszelkiego rodzaju naprawami oraz tworzymy kosztorysy. Dbamy o to, żeby dzięki naszym przeglądom budowlanym Państwa Książka Obiektu Budowalnego zawsze była aktualna.

Oferta przeglądów budowlanych

Oferta Struo kierowana jest do osób indywidualnych oraz do dużych przedsiębiorstw. Zapewniamy przeglądy obiektów budowlanych na wysokim poziomie! Realizując wiele projektów zawsze stawiamy na profesjonalizm, terminowość oraz kompleksowość usług. Jesteśmy firmą, dla której przegląd budowlany nie stanowi żadnych tajemnic. Nasze usługi kierujemy do firm i przedsiębiorstw oraz do klienta indywidualnego.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług! Oferujemy wykonanie okresowego przeglądu budowalnego przy użyciu technik termowizyjnych oraz usługi związane z diagnostyka termowizyjną.

Przeglądy budowlane Katowice wykonujemy na terenie miasta Katowice oraz całego województwa śląskiego.