Przegląd okresowy budynków i obiektów

Stały nadzór nad istniejącymi obiektami

Firma STRUO prócz podejmowania się prac związanych z inwestycjami budowlanymi zajmuje się również stałym nadzorem nad istniejącymi obiektami. Ofertę tą kierujemy szczególnie ku dużym zakładom przemysłowym, które w swym posiadaniu mają wiele obiektów. W ramach tej usługi nasi pracownicy są odpowiedzialni m.in. za wykonywanie przeglądów okresowych obiektów budowlanych, sporządzanie i prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego oraz koordynowanie wszelkich robót budowlanych prowadzonych na terenie nadzorowanego zakładu. Jeżeli szukają Państwo firmy, która zapewni waszemu zakładowi profesjonalny i stały nadzór nad posiadanymi obiektami budowlanymi to doskonale trafiliście.

Nadzór inwestorski w Katowicach

Dzięki doświadczeniu naszych specjalistów możemy zapewnić Państwu pomoc na każdym etapie prowadzonej inwestycji. Nasi pracownicy w zależności od Państwa potrzeb mogą pełnić funkcję kierownika budowy jak również sprawować nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami. Nasza firma pomaga także wybrać wykonawcę obiektu oraz uzyskać stosowne decyzje administracyjne związanych z podjętą inwestycją. Zachęcamy Państwa do korzystania z doświadczenia i wiedzy naszych pracowników. Gwarantujemy profesjonalne podejście do każdego powierzonego nam zadania.

Przygotowanie produkcji budowlanej

Rozpoczęcie każdej inwestycji budowlanej poprzedza czasochłonny proces analizy i przygotowań. W związku z tym nasza firma oferuje Państwu kompleksową i profesjonalną pomoc przy wyborze zarówno technologii jak i materiałów budowlanych. Analizy tworzone dla naszych klientów zawierają zestawienia niezbędnych materiałów wraz z przedmiarem planowanych robót oraz kosztorysem inwestycji. Przygotowujemy zarówno szacunkowe zestawienia kosztów potrzebne do uzyskania kredytu jak również szczegółowe kosztorysy planowanych robót budowlanych. Do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie, na pierwszym miejscu stawiając wymagania klienta. Wszystkie kosztorysy przygotowane przez naszą firmę powstają przy użyciu profesjonalnego oprogramowania komputerowego.

Badania termowizyjne, termowizja Katowice

Oferta związana z diagnostyką termowizyjną skierowana jest nie tylko do klientów indywidualnych. W ramach naszej działalności świadczymy swe usługi także dużym przedsiębiorstwom czy zakładom przemysłowym. Nasi pracownicy w oparciu o specjalistyczny sprzęt mogą przeprowadzić kompleksowe badania dowolnych obiektów budowlanych (budynki biurowe, hale przemysłowe itp.) pod kątem stanu izolacji termicznej. Dzięki temu możliwe jest zlokalizowanie istniejących mostków termicznych czy niewidocznych zawilgoceń. Ponadto oferujemy również naszym klientom skorzystanie z badań termowizyjnych w celu optymalizacji procesu produkcyjnego. Nasza diagnostyka pozwala z dużym wyprzedzeniem zlokalizować wadliwie działające urządzenia mechaniczne, elektryczne czy elektroniczne bez odłączania urządzeń z prądu lub przerywania procesów produkcyjnych. Jeśli chcą Państwo zredukować ilość awarii pojawiających się w waszym zakładzie lub bliska wam jest strategia 'profilaktyki’ zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Zapraszamy do działu naszej strony www związanego z termowizją.

Certyfikaty energetyczne

W ramach świadczonych przez naszą firmę usług znajduje się również możliwość certyfikacji energetycznej budynków. Na Państwa życzenie nasi Pracownicy sporządzą świadectwo charakterystyki energetycznej dowolnej nieruchomości. Jeżeli obiekty należące do Państwa firmy nie posiadają jeszcze takiego świadectwa proszę skorzystać z naszej oferty. Gwarantujemy szybkie i sprawne przeprowadzenie procesu certyfikacji.

Przeglądy okresowe budynków

Zgodnie z Prawem Budowlanym obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, a fakt przeprowadzonej kontroli odnotowany w Książce Obiektu Budowlanego. Firma STRUO specjalizuje się w przeprowadzaniu wymaganych prawem przeglądów okresowych obiektów budowlanych. Przeprowadzane przeglądy są wykonywane z dużą sprawnością z uwzględnieniem cyklu pracy Państwa zakładu. Zapraszamy do zapoznania się z działami naszej strony poświęconymi zagadnieniom jakimi są: przegląd budowlany oraz Książka Obiektu Budowlanego.