Nadzór budowlany

Dla klientów indywidualnych

Budowa domu, jak każda inwestycja budowlana jest szczelnie obwarowana przepisami prawnymi, które definiują jej wygląd oraz przebieg. Nasza firma oferuje Państwu usługi z których będą mogli Państwo skorzystać na każdym etapie prowadzonej budowy. Nasi pracownicy w zależności od Państwa potrzeb mogą pełnić funkcję kierownika waszej budowy jak również sprawować inwestorski nad prowadzonymi robotami. W ramach naszej oferty możemy także pomóc wybrać wam wykonawcę obiektu oraz wyręczyć w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych związanych z podjętą inwestycją. Możemy śmiało powiedzieć, że oferowane przez nas usługi, w tym przede wszystkim nadzór budowlany to wygoda, na którą możecie sobie Państwo pozwolić w każdej chwili. Zachęcamy do korzystania z naszych usług. Gwarantujemy, iż nie będą Państwo żałować.

Doradztwo techniczne

Jednym z podstawowych dylematów, przed którym staje nasz klient w chwili podjęcia decyzji o budowie własnego domu jest wybór technologii, która zostanie wykorzystana w trakcie realizacji przedsięwzięcia. Bogata i zróżnicowana oferta materiałów dostępnych na rynku bardzo często przytłacza swym ogromem przyszłego właściciela domu. W związku z tym oferujemy naszym klientom pomoc w doborze zarówno technologii jak i materiałów budowlanych w związku z planowaną inwestycją. W oparciu o przekazane nam wytyczne tj. cena inwestycji, przeznaczenie budynku oraz jego standard nasi pracownicy przygotują dla Państwa szczegółową analizę przedstawionego problemu. Zapewniamy, iż nasza firma polega na sprawdzonych rozwiązaniach opartych na fachowej wiedzy inżynieryjnej naszych specjalistów.

Kosztorysowanie

Bardzo często w sprawach związanych z inwestycjami budowlanymi pojawia się zagadnienie wyceny nieruchomości lub planowanych robót. Nasza firma w ramach swojej oferty zapewnia swoim klientom profesjonalną obsługę oraz pomoc przy wycenie wartości obiektu budowlanego lub kosztu robót budowlanych. Do dyspozycji naszych klientów pozostawiamy specjalistów, którzy mogą przygotować kosztorys wskazanej przez państwa inwestycji.. Stopnień szczegółowości sporządzanego zestawienia zależy tylko i wyłącznie od Państwa. Może to być zarówno raport określający szacunkowy koszt inwestycji potrzebny do uzyskania kredytu jak również szczegółowy kosztorys planowanych robót budowlanych. W ramach opracowywanych przez naszą firmę kosztorysów obowiązkowo przygotowujemy przedmiary planowanych robót oraz zestawienia niezbędnych materiałów. Wszystkie kosztorysy przygotowane przez naszą firmę powstają przy użyciu profesjonalnego oprogramowania komputerowego.

Badania termowizyjne w Katowicach i na Śląsku

Dbamy o to by oferta naszej firmy była skierowana do jak najszerszej rzeszy klientów. Staramy się dotrzeć zarówno do osób, które dopiero myślą o budowie domu, jak i do tych, którzy zdążyli już zainwestować we własne mieszkanie lub dom. Właśnie z myślą o taki osobach STRUO poszerzyło swoja ofertę o usługi związane z diagnostyką termowizyjną. Nasza firma posiada specjalistyczny sprzęt, dzięki któremu możemy przeprowadzić kompleksowe badanie każdej nieruchomości. Badanie takie ma na celu wykrycie wszelkich wad konstrukcyjnych związanych z izolacją termiczną obiektu jak również zlokalizowanie mostków termicznych oraz niewidocznych zawilgoceń. Jeżeli mają Państwo problem z wilgocią lub niską temperaturą w mieszkaniu mimo wysokich nakładów pieniężnych przeznaczanych na ogrzewanie domu – zgłoście się do nas. Nasi specjaliści zdiagnozują ten problem. Zapraszamy do działu naszej strony www związanego z termowizją.

Certyfikaty energetyczne

Kolejną usługą wchodzącą w skład naszej oferty jest możliwość certyfikacji energetycznej budynków. Nasi pracownicy na Państwa życzenie mogą sporządzić świadectwo charakterystyki energetycznej dowolnego budynku, które będzie ważne przez kolejne 10 lat. Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązkiem posiadania takiego świadectwa objęte są m.in.:

  1. budynki oddawane do użytkowania oraz podlegające zbyciu lub wynajmowi
  2. budynki po modernizacji, wskutek której zmieniła się charakterystyka cieplna nieruchomości
  3. mieszkania
  4. lokale w budynku stanowiące samodzielną całość techniczno-użytkową

Jeżeli Państwa budynek nie posiada jeszcze takiego świadectwa proszę skorzystać z naszej oferty. Gwarantujemy szybkie i sprawne przeprowadzenie procesu certyfikacji.