Termowizja czyli...?

Struo

Diagnoza cieplna budynków

Termowizja, lub też termografia to obecnie jedna z najczęściej stosowanych metod służąca do rejestrowania i obrazowania rozkładu temperatur na dowolnym obiekcie. Metoda ta oparta jest o detekcję promieniowania podczerwonego emitowanego, przez każde ciało. Uzyskane w ten sposób dane są przekładane na odpowiadającą im mapę temperatur nazywaną termogramem. Mapa ta zarejestrowane temperatury odwzorowuje poprzez przyporządkowanie każdej innego koloru. W odwzorowaniu tym znaczenie ma rodzaj materiału, z którego składa się badany obiekt. Z tego też powodu nie można jednoznacznie porównywać termografów obiektów o różnej strukturze, a uzyskane pomiary należy przeliczyć. Można zatem stwierdzić, iż termowizja oferuje nam możliwość skorzystania z pewnego rodzaju 'wyjątkowego’ termometru. Wyjątkowego, gdyż temperaturę mierzy na odległość, a co więcej w kilku miejscach jednocześnie.

Zastosowania termowizji

W dzisiejszych czasach termowizja znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Jednymi z takich obszarów, w którym można natknąć się na tą technologię jest sektor budowlany oraz sektor przemysłowy. Dzięki badaniom termowizyjnym można szybciej, a co ważniejsze dokładniej zlokalizować wadliwe elementy instalacji grzewczej lub zdiagnozować stan izolacji cieplnej pieców, rurociągów itp. Podobnie sprawa wygląda w przypadku inspekcji wszelakich urządzeń mechanicznych, elektrycznych czy elektronicznych. Uszkodzenia takich elementów już w ich wczesnej fazie odznaczają się podwyższona temperaturą. Dzięki zastosowaniu diagnostyki termowizyjnej możliwa jest detekcja krytycznych obszarów bez odłączania urządzeń z prądu lub przerywania procesów produkcyjnych. Również badania obiektów mieszkalnych przy użyciu kamer termowizyjnych stały się bardzo powszechnym zabiegiem. Dzięki nim można z łatwością zlokalizować wady w izolacji budynku czy oszacować straty cieplne danego obiektu. Podobnie sprawa wygląda w przypadku zastosowań przemysłowych. Warto także zaznaczyć, iż badania termowizyjne znajdują coraz częściej zastosowanie podczas akcji ratunkowych towarzyszących katastrofom budowlanym. Mimo tego, iż jest to wciąż młody i rozwijający się sektor zastosowania diagnostyki termowizyjnej to już teraz pozwala zapobiec ogromnym wydatkom w przypadku ratownictwa.