Najświeższe informacje ze Struo

Okresowy przegląd techniczny obiektu budowlanego z użyciem drona

Napisane dnia 12 września 2017r.

Zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego budynki i obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej wykonywanej co najmniej raz w roku oraz co najmniej raz na 5 lat. Obiekty budowlane o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz obiekty budowlane o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 (tzw. obiekty wielkopowierzchniowe),  powinny być kontrolowane co najmniej dwa razy w roku – w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada. W przypadku obiektów wielkopowierzchniowych przegląd okresowy budynku, obiektu bez względu na wynik kontroli, powinien być zgłoszony „właściwemu organowi” (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego…) oraz odnotowany w Książce Obiektu Budowlanego.

Gdy zaistnieje taka konieczność przegląd okresowy budynku przeprowadzany przez STRUO może być wykonywany przy użyciu technik termowizyjnych lub za pomocą drona.

W razie potrzeby oraz na Państwa życzenie zapewnimy również, aby Państwa Książka Obiektu Budowlanego była zawsze aktualna.

W związku z powyższymi informacjami zapraszamy Państwa do zapoznania się z pełną ofertą naszej firmy oraz do kontaktu z naszymi pracownikami.