Zrealizowane projekty

Przegląd okresowy obiektów budowlanych – IZO-BLOK S.A.

Lokalizacja: Chorzów
Czas trwania: Maj, listopad- 2012, 2013, 2014

Przegląd okresowy obiektów budowlanych dla IZO-BLOK S.A.