Zrealizowane projekty

Przegląd okresowy obiektów budowlanych – MPWiK Będzin

Lokalizacja: Będzin
Czas trwania: Maj, czerwiec 2012

Przegląd okresowy obiektów budowlanych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Będzinie