Najświeższe informacje ze Struo

Zakończono przeglądy okresowe obiektów dla MPWiK Sp. z o.o. w Będzinie

Napisane dnia 27 kwietnia 2011r.

Zakończony został przegląd okresowy obiektów budowlanych wykonywany na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Będzinie. Przeglądowi okresowemu podlegało 55 obiektów o powierzchni użytkowej wynoszącej ponad 16 000m2.Zadanie pt.: „Wykonanie obowiązkowego 5-letniego przeglądu budynków, budowli i obiektów będących w posiadaniu i użytkowaniu MPWiK Sp. z o.o. w Będzinie, zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego – w pełnym zakresie”, było pierwszym zleceniem wykonywanym na rzecz MPWiK Sp. z o.o. w Będzinie.

Więcej informacji na temat zleceniodawcy znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie internetowej

Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Będzinie.