Najświeższe informacje ze Struo

Zakończono prace budowlane- Izba Tradycji WUG w Katowicach

Napisane dnia 10 października 2012r.

W ramach współpracy STRUO Wyższym Urzędem Górniczym w Katowicach zakończono nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pod nazwą: „Przebudowa części parteru budynku mieszkalnego przy ulicy Poniatowskiego 29 w Katowicach, wraz ze zmianą sposobu użytkowania z lokalu mieszkalnego na Izbę Tradycji Wyższego Urzędu Górniczego oraz Salkę Konferencyjną”.Wykonawcą prac była firma: „Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ARCH INSTAL Bogdan Jarkowski, Janusz Baran Spółka Jawna” z Katowic. Czas realizacji: 4 miesiące.