Najświeższe informacje ze Struo

Zakończono nadzór inwestorski nad budową kanalizacji sanitarnej w Wojkowicach

Napisane dnia 6 czerwca 2011r.

Zakończono nadzór inwestorski nad budową kanalizacji sanitarnej w Wojkowicach. Projekt przewidywał budowę kanalizacji sanitarnej fi 200mm PVC wraz z odejściami w granicach pasa drogowego  do istniejących budynków.Po zakończeniu prac montażowych została wykonana odbudowa nawierzchni drogi na całej długości wykonanej kanalizacji ul. Starej.
W ramach realizacji wykonano:

  • rury PVC fi 200mm – ciąg główny – 627,20m
  • rury PVC fi 200mm – odejścia 50 sztuk – 320,00m

Więcej o Gminie Miejskiej Wojkowice dowiecie się Państwo na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego w Wojkowicach www.wojkowice.pl