Najświeższe informacje ze Struo

Współpraca z Wyższym Urzędem Górniczym w Katowicach

Napisane dnia 19 września 2011r.

Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach powierzył P.H.U. STRUO, obowiązki polegające na kompleksowej obsłudze w zakresie przygotowania, realizacji i rozliczania robót budowlanych. Zakres usług obejmuje również opracowanie dokumentacji technicznej dla zlecanych robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami.Więcej informacji o Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie internetowej urzędu www.wug.gov.pl.