Zrealizowane projekty

Wykonanie dokumentacji projektowej dla IZO-BLOK S.A.

Lokalizacja: Chorzów
Czas trwania: 2012

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu wraz z dostosowaniem go do zmiany sposobu użytkowania. Budowa budynku kotłowni dla IZO-BLOK S.A.