Zrealizowane projekty

Remont sali gimnastycznej w I LO im. M.Kopernika w Będzinie

Lokalizacja: Będzin
Czas trwania: czerwiec 2011 - wrzesień 2011

Wykonanie dokumentacji technicznej, opracowanie technologii wykonywania robót, nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami budowlanymi. Inwestycja: „Remont sali gimnastycznej” I LO im. M. Kopernika w Będzinie.

Nadzór inwestorski odbywał się w ramach stałej współpracy naszej firmy z będzińskim liceum. Więcej informacji na temat inwestora znajdziecie Państwo na stronie internetowej I LO im. M. Kopernika w Będzinie.