Zrealizowane projekty

Przeglądy okresowe obiektów budowlanych – I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Będzinie.

Lokalizacja: Będzin
Czas trwania: 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Przegląd okresowy obiektów budowlanych dla I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Będzinie.