Zrealizowane projekty

Przeglądy okresowe obiektów dla MPWiK Sp. z o.o. w Będzinie

Lokalizacja: Będzin
Czas trwania: marzec 2011 - kwiecień 2011

Przegląd okresowy obiektów budowlanych wykonany na zlecenie MPWiK Sp. z o.o. w Będzinie. Przeglądowi okresowemu podlegało 55 obiektów o powierzchni użytkowej ponad 16 000m2.