Zrealizowane projekty

Przegląd okresowy obiektów budowlanych – Powen SA

Lokalizacja: Zabrze
Czas trwania: 2010, 2011, 2013, 2014

Przegląd okresowy obiektów budowlanych –  Powen SA