Zrealizowane projekty

Przegląd okresowy obiektów budowlanych – Grupa Powen-Wafapomp SA

Lokalizacja: Zabrze, Warszawa
Czas trwania: 2010, 2011, 2013, 2014

Przegląd okresowy obiektów budowlanych – Grupa Powen-Wafapomp SA.