Zrealizowane projekty

Przegląd okresowy obiektów budowlanych dla „PAK-GUM”

Lokalizacja: Niegowonice
Czas trwania: 2011, 2012, 2013, 2014

Przegląd okresowy obiektów budowlanych  dla „PAK-GUM” Niegowonice.