Zrealizowane projekty

Przegląd okresowy obiektów budowlanych – BURG IMMOPOLSKA

Lokalizacja: Radzionków
Czas trwania: 2013, 2014

Przegląd okresowy obiektów budowlanych – BURG IMMOPOLSKA