Zrealizowane projekty

Przegląd okresowy obiektów budowlanych – „BUMAR – MIKULCZYCE” S.A.

Lokalizacja: Zabrze
Czas trwania: Maj 2013

Przegląd okresowy obiektów budowlanych – Zakład Mechaniczny „BUMAR – MIKULCZYCE” S.A.