Zrealizowane projekty

Przegląd okresowy obiektów budowlanych – Broniewskiego, Będzin

Lokalizacja: Będzin
Czas trwania: 2012, 2013, 2014

Przegląd okresowy obiektów budowlanych dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Broniewskiego 1 w Będzinie