Zrealizowane projekty

Przegląd okresowy obiektów budowlanych- BOLSPED Sp. z o.o.

Lokalizacja: Bukowno
Czas trwania: Listopad 2012, 2013

Przegląd okresowy obiektów budowlanych- obiekty firmy BOLSPED Sp. z o.o. Bukowno.