Zrealizowane projekty

Przegląd okresowy obiektów budowlanych „B.M-Maszyny”

Lokalizacja: Sosnowiec
Czas trwania: 2013

Przegląd okresowy obiektów budowlanych  – „B.M-Maszyny” .