Zrealizowane projekty

Przegląd okresowy obiektów budowlanych- AMERI – POL Trading Ltd. Sp. z o.o.

Lokalizacja: Katowice
Czas trwania: 2012, 2013, 2014

Przegląd okresowy obiektów budowlanych dla AMERI – POL Trading Ltd. Sp. z o.o.