Zrealizowane projekty

Przegląd okresowy obiektów F.H.P PAK-GUM

Lokalizacja: Niegowonice, Nieznanowice
Czas trwania: październik 2009, październik 2010.

Wykonanie przeglądu okresowego obiektów budowlanych dwóch zakładów produkcyjnych w Niegowonicach i Nieznanowicach będących własnością firmy F.H.P PAK-GUM. Zlecenie przeglądu obiektów należących do F.H.P PAK-GUM jest kolejnym zadaniem wykonywanym przez Struo w ramach stałej współpracy obu firm.