Zrealizowane projekty

Nadzór inwestorski nad przebudową schodów budynku ZOZ w Wojkowicach

Lokalizacja: Wojkowice
Czas trwania: październik 2011 - maj 2012

Przebudowa schodów budynku ZOZ w Wojkowicach. Nadzór nad robotami odbywał się w ramach stałego nadzoru inwestorskiego STRUO nad inwestycjami prowadzonymi przez UM w Wojkowicach.