Zrealizowane projekty

Przebudowa muru oporowego MPWiK Będzin

Lokalizacja: Będzin
Czas trwania: maj 2011 - październik 2011

Nadzór inwestorski nad inwestycją „Przebudowa muru oporowego – plac składowania osadu”. Prace zostały zlecone przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.  w Będzinie,