Zrealizowane projekty

Przebudowa hali produkcyjno – magazynowej GreenAgro S.A.

Lokalizacja: Tułowice
Czas trwania: październik 2011 - styczeń 2012

Nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami budowlanymi. „Przebudowa hali produkcyjno – magazynowej wraz ze zmianą technologii produkcji”. Inwestor: GreenAgro S.A.

GreenAgro S.A. powstała w 2011r. jako wyspecjalizowana jednostka statutowo zajmująca się produkcją paliw z biomasy pochodzenia rolnego.