Zrealizowane projekty

Nadzór inwestorski – termomodernizacja budynku biurowego MPWiK Sp. z o.o. w Będzinie

Lokalizacja: Będzin
Czas trwania: 2020

Nadzór inwestorski nad pracami budowlanymi. Zadanie inwestycyjne: „Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku MPWiK Będzin” współfinansowanego ze środków RPO WSL 2014-2020”.