Zrealizowane projekty

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi – Wyższy Urząd Górniczy

Lokalizacja: Katowice
Czas trwania: od 2012

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi – Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach. Prace remontowe.