Zrealizowane projekty

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi – Wyższy Urząd Górniczy

Lokalizacja: Katowice
Czas trwania: Listopad 2012

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi – Wyższy Urząd Górniczy. Prace remontowe