Zrealizowane projekty

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi – UM Wojkowice

Lokalizacja: Wojkowice
Czas trwania: 2013

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi prowadzonymi przez Urząd Miasta Wojkowice.