Zrealizowane projekty

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi „Remonty dróg”

Lokalizacja: Wojkowice
Czas trwania: 2012

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi „Remonty dróg”. Inwestor: Urząd Miasta Wojkowice.