Zrealizowane projekty

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi „Radosna szkoła- utworzenie placu zabaw”

Lokalizacja: Zabrze
Czas trwania: Wrzesień - listopad 2012

Zespół Szkól Specjalnych nr 38 w Zabrzu. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi „Radosna szkoła- utworzenie placu zabaw”.