Zrealizowane projekty

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi – Przebudowa instalacji gazowej

Lokalizacja: Katowice
Czas trwania: Październik, listopad 2012

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi „Przebudowa instalacji gazowej w budynku przy ul. Reymonta 16 w Katowicach”. Inwestor: Wspólnota  Mieszkaniowa ul. Jagiellońska 27, Reymonta 14 i 16 w Katowicach.