Zrealizowane projekty

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi – Nowa Izba Tradycji nadzoru górniczego- WUG

Lokalizacja: Katowice
Czas trwania: 2012

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi. Nowa Izba Tradycji nadzoru górniczego. Inwestor: Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach.

http://struo.pl/nowa-izba-tradycji-nadzoru-gorniczego/