Zrealizowane projekty

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi „Budowa kompleksu sportowego na terenie Gimnazjum w Wojkowicach”

Lokalizacja: Wojkowice
Czas trwania: 2012

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi „Budowa kompleksu sportowego na terenie Gimnazjum w Wojkowicach”. Inwestor: Urząd Miasta Wojkowice.