Zrealizowane projekty

Nadzór inwestorski nad pracami budowlanymi w III LO im. C.K. Norwida w Będzinie

Lokalizacja: Będzin
Czas trwania: czerwiec 2011 - wrzesień 2011

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w ramach prac prowadzonych w budynku „III Liceum Ogólnokształcącego w Będzinie” na potrzeby szkoły oraz Starostwa Powiatowego w Będzinie.

Więcej informacji na temat inwestora znajdziecie Państwo na stronie internetowej III Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Będzinie oraz Starostwa powiatowego w Będzinie.