Zrealizowane projekty

Grupa Powen – Wafapomp S.A.

Lokalizacja: Zabrze, Warszawa
Czas trwania: lipiec 2010 - chwila obecna

W ramach współpracy z Grupą Powen – Wafapomp S.A. nasza firma sprawuje stały nadzór inwestorski nad obiektami znajdującymi się w jej zakładach produkcyjnych. Nasze usługi dotyczą zarówno obiektów zlokalizowanych w Zabrzu jak również w Warszawie.