Zrealizowane projekty

Doradztwo techniczne i pomoc techniczna – „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap 1 oraz budowa sieci wodociągowej”

Lokalizacja: Wojkowice
Czas trwania: 2012, 2013, 2014

Pełnienie funkcji doradztwa technicznego i pomocy technicznej w zakresie inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap 1 oraz budowa sieci wodociągowej”

Inwestor: Urząd Miasta Wojkowice