Najświeższe informacje ze Struo

Przegląd okresowy obiektów F.H.P „PAK-GUM”

Napisane dnia 9 listopada 2010r.

Firma  Struo otrzymała zlecenie na  wykonanie przeglądów okresowych obiektów budowlanych należących do firmy F.H.P „PAK-GUM” .  Zlecenie obejmuje wykonanie przeglądu okresowego obiektów dwóch zakładów produkcyjnych – w Niegowonicach i Nieznanowicach – będących własnością firmy.Zlecenie jesiennego przeglądu obiektów należących do F.H.P „PAK-GUM” jest kolejnym zadaniem wykonywanym przez Struo w ramach stałej współpracy obu firm.

F.H.P „PAK-GUM” jest producentem urządzeń transportu ciągłego (przenośników taśmowych, łańcuchowych, ślimakowych), a także przesiewaczy, kruszarek, odwadniaczy, separatorów magnetycznych i konstrukcji wsporczych.

Wiecej o firmie F.H.P „PAK-GUM” znajdą Państwo na stronie internetowej www.pakgum.pl.