Najświeższe informacje ze Struo

Nowe wzory wniosków o pozwolenie na budowę i rozbiórkę

Napisane dnia 11 września 2013r.

W Dzienniku Ustaw z dnia 3 września 2013 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. poz. 1013).
Powyższe rozporządzenie wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120, poz. 1127 z późn. zm.), poprzez określenie nowego wzoru wniosku o pozwolenie na budowę oraz wzoru wniosku o pozwolenie na rozbiórkę.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 4 września 2013 r.

Nowe wnioski do pobrania poniżej.

Wniosek o pozwolenie na budowę.

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę.

 

Żródło: www.gunb.gov.pl