Najświeższe informacje ze Struo

Nowa Izba Tradycji Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach

Napisane dnia 31 maja 2012r.

W ramach stałej współpracy STRUO z Wyższym Urzędem Górniczym w Katowicach rozpoczęto nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pod nazwą: „Przebudowa części parteru budynku mieszkalnego przy ulicy Poniatowskiego 29 w Katowicach, wraz ze zmianą sposobu użytkowania z lokalu mieszkalnego na Izbę Tradycji Wyższego Urzędu Górniczego oraz Salkę Konferencyjną”.

Wykonawcą prac jest firma: „Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe ARCH INSTAL Bogdan Jarkowski, Janusz Baran Spółka Jawna” z Katowic.

Przewidywany czas realizacji: 4 miesiące.