Najświeższe informacje ze Struo

Nadzór inwestorski – budowa muru oporowego dla placu składowania osadu

Napisane dnia 10 czerwca 2011r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Będzinie powierzyło P.H.U. STRUO nadzór inwestorski nad inwestycją: „Przebudowa muru oporowego na placu składowania osadu na terenie MPWiK w Będzinie.”Zakres robót obejmuje rozebranie istniejącego muru oporowego będącego w złym stanie technicznym i wybudowanie nowego muru oporowego z częściowym jego przedłużeniem i przebudową drogi wewnętrznej. Długość projektowanego muru oporowego wynosi 62m.

Więcej informacji na temat zleceniodawcy znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie internetowej
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Będzinie.