Najświeższe informacje ze Struo

Nadzór inwestorski – budowa kanalizacji sanitarnej w Wojkowicach

Napisane dnia 7 kwietnia 2011r.

Gmina Wojkowice powierzyła P.H.U. STRUO obowiązki związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Starej w Wojkowicach”.Projekt przewiduje budowę kanalizacji sanitarnej fi 200mm PVC wraz z odejściami w granicach pasa drogowego o średnicach fi 200mm do istniejących budynków. Po zakończeniu prac montażowych zostanie wykonana odbudowa nawierzchni drogi i chodnika na całej długości projektowanej kanalizacji.

Projektowane przyłącza kanalizacyjne pozwalają na podłączenie do kanalizacji budynków mieszkalnych znajdujących się wzdłuż ulicy Starej.

W wyniku realizacji inwestycji zostanie wybudowana następująca infrastruktura wraz z niezbędnym uzbrojeniem:

  • rury PVC fi 200mm – ciąg główny – 627,20m
  • rury PVC fi 200mm – odejścia 50 sztuk – 320,00m

Więcej o Gminie Miejskiej Wojkowice dowiecie się Państwo na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego w Wojkowicach www.wojkowice.pl