Najświeższe informacje ze Struo

Dach w Inkubatorze Przedsiębiorczości naprawiony!

Napisane dnia 21 marca 2011r.

W pierwszym tygodniu marca zakończona została procedura odbioru prac budowlanych realizowanych na zlecenie Starostwa Powiatowego w Będzinie związanych z zadaniem pt.: „Wykonanie opinii technicznej, opracowanie kosztorysu inwestorskiego na naprawę dachu oraz wykonanie remontu dachu budynku Będzińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości”.Prace obejmowały:

 1. Wykonanie inwentaryzacji dachu, kominów, gzymsów, rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich.
 2. Wykonanie opinii technicznej nt. stanu dachu na podstawie oględzin i inwentaryzacji. Opinia techniczna swoim zakresem obejmowała:
  – opis i ocenę obecnego stanu technicznego dachu budynku Będzińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości,
  – opis przyczyn zalewania poddasza i pomieszczeń niższych kondygnacji,
  – określenie sposobu i metod naprawy dachu.
 3. Sporządzenie przedmiarów robót, opracowanych na podstawie opinii technicznej, uwzględniających wszelkie prace, niezbędne do wykonania remontu dachu i wyeliminowania nieszczelności.
 4. Sporządzenie kosztorysów robót, opracowanych na podstawie przygotowanych przedmiarów.
 5. Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z uwzględnieniem specyfiki robót.

Wykonany zakres napraw:

 1. Naprawa, prawidłowy montaż, wymiana obróbek blacharskich (dachowych, gzymsów, parapetów okiennych na poddaszu, nad i pod rynnowych, ogniomurów, koszy, kominów).
 2. Naprawa zakresie izolacji paroprzepuszczalnej.
 3. Uszczelnienie połaci dachowych z blachodachówki.
 4. Naprawa ścian kolankowych.
 5. Uzupełnienie tynków na ściankach kolankowych, kominach.

Roboty budowlane trwały od grudnia 2010 do marca 2011 i dzięki sprzyjającej pogodzie zostały zakończone przed terminem umownym.