Najświeższe informacje ze Struo

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Wojkowic – postęp prac

Napisane dnia 20 lipca 2012r.

Przedstawiamy postęp rzeczowy budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice.

Firma STRUO świadczy usługi w doradztwa technicznego w zakresie inwestycji dla zadania „Roboty budowlane w ramach projektu Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap I oraz budowa sieci wodociągowej” w Wojkowicach.

Zadanie 1 – Hydro-Service sp. z o. o.

Roboty budowlane prowadzone są od przepompowni Jaworznik, poprzez ul. Maszyńsko, Akacjową, Kossaka i Kosynierów.

Postęp rzeczowy – stan na 30.06.2012 r.

  • Kanalizacja sanitarna – 1 715,70 mb (96% kontraktu)
  • Kanalizacja deszczowa – 1 559,35 mb (94% kontraktu)
  • Odtworzenia nawierzchni – 171,40 m2 chodnika

Planowany termin zakończenia: 31 sierpnia 2012 r.

Zadanie 2 – konsorcjum: TARBAU sp. z o.o. i ELEKTRO-INSTAL sp. z o. o.

Roboty budowlane prowadzone są w ul. Plaka, Jana III Sobieskiego, Pułaskiego.

Postęp rzeczowy – stan na 30.06.2012 r.

  • Kanalizacja sanitarna – 1 754,35 mb (84% kontraktu)
  • Kanalizacja deszczowa – 1 637,09 mb (83% kontraktu)

Planowany termin zakończenia: 31 października 2012 r.

Zadanie 3 – PRInż-1 sp. z o. o.

Roboty budowlane prowadzone są w ul. Fabrycznej, obejmą również wąwóz po byłej kolei, wzdłuż ul. Nowej.

Roboty budowlane rozpoczęte zostały w lipcu. Obecnie wykonywane są prace, związane z budową sieci kanalizacji w ul. Fabrycznej (rejon skrzyżowania z ul. Morcinka).

Planowany termin zakończenia: 15 listopada 2012 r.