Zrealizowane projekty

Przegląd okresowy obiektów budowlanych- BOLSPED Sp. z o.o.

Lokalizacja: Bukowno
Czas trwania: Listopad 2012, 2013

Przegląd okresowy obiektów budowlanych- obiekty firmy BOLSPED Sp. z o.o. Bukowno.


Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi „Radosna szkoła- utworzenie placu zabaw”

Lokalizacja: Zabrze
Czas trwania: Wrzesień - listopad 2012

Zespół Szkól Specjalnych nr 38 w Zabrzu. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi „Radosna szkoła- utworzenie placu zabaw”.


Przegląd okresowy obiektów budowlanych- AMERI – POL Trading Ltd. Sp. z o.o.

Lokalizacja: Katowice
Czas trwania: 2012, 2013, 2014

Przegląd okresowy obiektów budowlanych dla AMERI – POL Trading Ltd. Sp. z o.o.


Przegląd okresowy obiektów budowlanych – Broniewskiego, Będzin

Lokalizacja: Będzin
Czas trwania: 2012, 2013, 2014

Przegląd okresowy obiektów budowlanych dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Broniewskiego 1 w Będzinie


Wykonanie dokumentacji projektowej dla IZO-BLOK S.A.

Lokalizacja: Chorzów
Czas trwania: 2012

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu wraz z dostosowaniem go do zmiany sposobu użytkowania. Budowa budynku kotłowni dla IZO-BLOK S.A.